Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

4306 44f1 390
Reposted frompiehus piehus viamadziapek madziapek
Wciąż się starałam
coś z tobą zrobić, czy tego nie widzisz?
Czy ty nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego?
— Alma - Perfect
Reposted bycytatygraywallimpulsiveeheavencanwaitzoopa48hrsabsolutelyfuckingnotanakarenina
7218 1d80 390
Reposted frombearded bearded viachudazupa chudazupa
"Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym".
Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted frommerkaba merkaba viamerryxoxo merryxoxo
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viamerryxoxo merryxoxo

December 14 2019

6032 91cb 390
Reposted fromzciach zciach vianotyourstrawberry notyourstrawberry
5420 e07b 390
Reposted fromrol rol vianotyourstrawberry notyourstrawberry
9336 cebb 390
3747 3d95 390
Reposted fromkarsina karsina viamajenki majenki

December 13 2019

(...) czuję się gorzej na samą myśl
Że ktoś całkiem inny niż ja
A ja to nikt.
— Dawid Podsiadło
1914 6946 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadamemonroe madamemonroe

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamadamemonroe madamemonroe
1833 cb81 390
Za każdym razem, gdy się z kimś rozstajesz, zostawiasz u tego kogoś kawałek swojej duszy A ten ból… to jest brak tego kawałka. Boli, bo jest u kogoś innego . Czasem widzę te kawałki na różnych ludziach, jako takie małe niebieskie światełka. [ Samotáři, 2000]
— czy widzisz jak lśnię na niebiesko?
5773 2752 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaaleander aleander
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaleander aleander
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl