Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

9671 d25e 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaAnneBonny AnneBonny
Sponsored post

Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego jest kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— Borszewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaAnneBonny AnneBonny
1587 52c9 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaAnneBonny AnneBonny
2481 9a70 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viaAnneBonny AnneBonny
6257 7c9d 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viamisery093 misery093
3822 9825 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamisery093 misery093
5410 40dd 390
1396 bdf5 390
Reposted frompiehus piehus viamisery093 misery093
7570 7c35 390
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viamisery093 misery093

May 26 2020

8911 3e31 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakejtowa kejtowa
Jak ty to robisz? Tak dobrze wychwytujesz czyjeś najgłębsze uczucia? To musi być męczące.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakejtowa kejtowa
0819 bc89 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viakejtowa kejtowa
3763 309a 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakejtowa kejtowa
mam taki sen
choć to daleko, w końcu dojdziemy tam
— Zalewski, Kurier
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viakejtowa kejtowa
3335 1ab0 390
⚡⚡ #strajkkobiet  #odrzućprojektgodek 
Reposted fromyannim yannim viakejtowa kejtowa
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakejtowa kejtowa

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...