Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

3466 8568 390
Reposted fromxmonroex xmonroex viazapach-cynamonu zapach-cynamonu
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów
Przecież my nawet nie mieliśmy siebie w planach .

— malutka '
Reposted fromhihootka hihootka viazapach-cynamonu zapach-cynamonu
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viazapach-cynamonu zapach-cynamonu
Głos w mo­jej głowie szeptał
- Miałaś nig­dy nie wchodzić dru­gi raz do tej sa­mej rzeki.
- Ale ja do niej nie wchodzę. Ja tyl­ko stoję blis­ko jej brze­gu. - Od­po­wie­działam równie cicho. 

Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.

— VNM
Reposted frommorean morean viazapach-cynamonu zapach-cynamonu
Jestem pewna, że zatęsknisz. Może to będzie tylko chwila, moment, ułamek sekundy.. ale zatęsknisz - wiem to. Wtedy przed oczami zobaczysz każdy mój uśmiech, każdą łzę, każdą chwilę spędzoną razem. Zatęsknisz.
— ;p
0905 15d9 390
Reposted fromnutt nutt viasleepingsickness sleepingsickness
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
1175 dbdb 390

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
8070 2cf6 390
Reposted fromowca owca viafrytkatosia frytkatosia
You make me want to kill myself just for the fucking fun.
— Bring Me the Horizon
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viafrytkatosia frytkatosia
1815 5a9d 390
Reposted fromdygoty dygoty viasleepingsickness sleepingsickness
Wiara czyni cuda lecz tylko walka daje efekty.
— Stefan Żeromski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl