Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

July 30 2017

A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
Reposted fromsoadysta soadysta viawishyouwerehere wishyouwerehere
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
6652 fad1 390
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Reposted fromslowostwor slowostwor viaalyouidiot alyouidiot
6856 bc64
Orphan Black S02E02
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viabelieve17 believe17

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viabelieve17 believe17
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabelieve17 believe17
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viabelieve17 believe17
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
3117 3428 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamagolek22 magolek22
Reposted fromseleneskin seleneskin viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl