Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

Reposted fromasiksik asiksik viagabunia gabunia
9649 6194 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaawkwardx awkwardx
1170 884f 390
Reposted fromdailylife dailylife viaawkwardx awkwardx
0927 c311 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawkwardx awkwardx
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaawkwardx awkwardx
1120 0ef9 390
Reposted bygabuniaoutlineprzeblyskimojanazawsze
1112 d4b1 390
Reposted byTokyoMEWSdepressiverealismHypothermiasmoke11farrawayalliwantisyoujanealicejonessadpornirmelinjointskurwysynnuttmarghotbansheblackirischickpea
1495 89a0 390
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viakarambol karambol
9030 2ad7 390
4561 7e29 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakarambol karambol
4820 350d 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakarambol karambol
8059 5083 390
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viapersona-non-grata persona-non-grata
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata

July 17 2017

8980 1fba 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
9241 677d 390

andantegrazioso:

Villa by the Sea | Dianne Andrew

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Kto przeprowadzi cię
Przez wschodzący świt?
Kto cię ukołysze 
Kiedy słońce nie pozwoli ci zasnąć?
Kto obudzi się by odwieźć cię do domu
Kiedy jesteś pijany i samotny?
Kto przeprowadzi cię 
Przez wschodzący świt?
Nie ja
— Selena Gomez It Ain't Me
Reposted bycytatyKlaudiiiwiksbadbloodpelnaradosciBloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl