Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

5433 d27c 390
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaendlesslove16 endlesslove16
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaataszka ataszka
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Reposted fromataszka ataszka
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaataszka ataszka
3587 e720 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaataszka ataszka
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaataszka ataszka
0752 fa9d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasadporn sadporn
5309 7c98 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasadporn sadporn
5281 2f18 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasadporn sadporn
9061 89aa 390

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn
0276 ccae 390
Reposted fromnarcosisv narcosisv viasadporn sadporn
Reposted fromolewka olewka viasadporn sadporn
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll viatransfuzja- transfuzja-
6688 e248 390
*__*
8059 b538 390
Reposted fromoll oll viachangecolour changecolour

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viachangecolour changecolour
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreathes breathes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl