Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

2088 9a30 390
Reposted frompastelina pastelina viaczleksobotni czleksobotni

April 18 2017

9848 ea42 390
Reposted fromGIFer GIFer viakaha kaha
Tym razem już jej nie wypuszczę. Bez niej to nic nie ma sensu.
— "Druga szansa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ile razy masz ochotę kogoś krytykować (...) przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Wszystkie historie miłosne kończą się tragedią.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2721 16ff 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
9344 d309 390
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
2355 2cfc 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaklebeknerwow klebeknerwow
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
6556 38c6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaklebeknerwow klebeknerwow
0023 71d1 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaklebeknerwow klebeknerwow
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
3009 c459 390
0519 62bc 390
Reposted fromMiziou Miziou viascorpix scorpix
1637 40c1 390
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl