Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

6809 9612 390
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
2712 05ee 390

Stanley Kubrick

2181 e46a 390
1548 d014 390
Reposted fromjaggal jaggal vialottibluebell lottibluebell
Reposted frombluuu bluuu vialottibluebell lottibluebell
6692 5bf9 390
16.
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja vialottibluebell lottibluebell
4975 578c 390
Reposted fromdarkanes darkanes viapoisonedivy poisonedivy
2493 ec92 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapoisonedivy poisonedivy
2747 bb56 390
Reposted fromverronique verronique viapoisonedivy poisonedivy
6170 48a5 390
Reposted fromcarol91 carol91 viapoisonedivy poisonedivy
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viapoisonedivy poisonedivy
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaviiiikiiii viiiikiiii
Czasami milczenie zdziera gardło bardziej niż krzyk.
— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviiiikiiii viiiikiiii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl