Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

7090 7235 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaemblemat emblemat

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
9121 fa22 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaemblemat emblemat
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaemblemat emblemat
1735 90cc 390
Reposted fromnyaako nyaako viaemblemat emblemat
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viapannalu pannalu
7654 84c9 390
Reposted fromemblemat emblemat viazginieszmarnie zginieszmarnie
4881 f656 390
Reposted fromsunlight sunlight
4848 49c5 390
Reposted fromsunlight sunlight
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
9924 fee5 390
4658 7bc8 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz vialottibluebell lottibluebell
5793 195a 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialottibluebell lottibluebell
8239 2942 390
ranisz
Reposted frommysoul mysoul vialottibluebell lottibluebell
7435 7a58 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasoSad soSad
Me serce bije i tak na przekór dniom, gdy ciągle czuję Twój gniew nade mną
— Kasia Kowalska "Spowiedź"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoSad soSad
2887 3f42 390
Reposted fromsoSad soSad
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted byszyderasoSadkotficacytatysomebunnyweeesbylottibluebellaleksandrowegoldenowloutoflovecranniesofsouloutofmyheadAmeregregorczykmendlesslove16rusalkadmiral
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl