Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

imageimage
Reposted fromnebthat nebthat
Reposted fromnebthat nebthat
Reposted fromnebthat nebthat
1000 f27a 390
Czasy się zmieniają, slogany te same, part. 3
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
5562 7177 390
Wrocław
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vialieve lieve
You don't ever have to be stronger than you really are
— 'California' Lana Del Rey
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vialieve lieve
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialieve lieve
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialieve lieve
8165 ef23 390
Reposted fromsoftboi softboi vialieve lieve

October 10 2019

0541 b721 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viausagiaddict usagiaddict

October 08 2019

W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
6465 df67 390

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze vialieve lieve
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou vialieve lieve
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain vialieve lieve
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialieve lieve
4931 673e 390
Reposted frompulperybka pulperybka vialieve lieve
7927 e5b2 390
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny vialieve lieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl