Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

9922 fd7b 390
Reposted fromdoedeer doedeer viaDagarhen Dagarhen
8047 8faa 390
Reposted fromdoedeer doedeer viaDagarhen Dagarhen

August 19 2019

8508 69cb 390
Reposted frombehcio behcio viaghalbadious ghalbadious
1317 9246 390
Reposted fromrubinek rubinek viapassingbird passingbird
3306 7bfc 390
Reposted byvongoogenghalbadiouspassingbirdblacksadcatDagarheniammistakekateistruepchamtensyfkompleksdziurymyszkaminniefreskaabsolutelyfuckingnotcotarskyirmelinaurinkoPrezesRadyMinistrownothingiseverything
2461 8752 390
Reposted fromnyaako nyaako viakateistrue kateistrue
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakateistrue kateistrue
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— A. de Saint-Exupéry
Reposted frompieprzycto pieprzycto
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted frompieprzycto pieprzycto
2616 43b5 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
8109 9f82 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaizab92 izab92
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaizab92 izab92
3899 c8d2 390
Reposted fromsoftboi softboi viaizab92 izab92
4403 737b 390
Reposted frompampunio pampunio viaizab92 izab92
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaizab92 izab92
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaizab92 izab92
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl