Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaRozaa Rozaa
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaRozaa Rozaa
3306 5584 420
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viascorpix scorpix

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaallay allay
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaallay allay
6141 8ef6 420
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaAnna-Hexe Anna-Hexe
9098 880d 420
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viaAnna-Hexe Anna-Hexe

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viawetryagain wetryagain
8480 9d8d 420
9421 9e3f 420
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viarosalie rosalie
8310 d328 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahouda houda
1094 63cf 420
Reposted fromwwannie wwannie viahouda houda
5479 f68c 420
Reposted frompastelowe pastelowe viahouda houda
Pokochałem jej obecność. Od początku stała się częścią mojego wymarzonego Świata, w którym chcę żyć.
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted frommslexi mslexi viahypothermiax hypothermiax
 Jesteśmy natchnieni tym czego nie widzimy.. ..spotkajmy się, wpadnijmy sobie w ramiona, zobaczysz czy było warto poświęcać mi tyle wieczorów.
— J.
Reposted fromegzystencja egzystencja viahypothermiax hypothermiax
Wyobrażam sobie życie bez ciebie, ale co to za życie? Tylko rzeczownik, który stracił swoją definicję.  
— ,,Listy niczyje" / Olga Wojciechowska
Od wieków przygotowywało się dla ciebie to, cokolwiek cię spotkać może. A splot przyczyn splótł się od wieków na twą istotę i jej przypadłości.
— Marek Aureliusz
Reposted fromsection section viaaktris aktris
Kocham cię ściano za twoją cierpliwość z jaką słuchasz mojego płaczu.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaaktris aktris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl