Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

8198 166d 390
Reposted byszatanistafinatkazdzir
2032 b8eb 390
7845 d506 390
Reposted frommaruuda maruuda viaasylopath asylopath
- Zatańczy Pani?
- Tańczyłam z diabłem. Nie jestem pewna czy dotrzyma mi Pan kroku...
- Diabeł brał u mnie lekcje, Madamme...
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaasylopath asylopath
8182 5afe 390
Reposted bykubudifinatkaPinkCoffee
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie
6884 b7ca 390
Reposted fromprzemeksic przemeksic vialovvie lovvie
8841 2961 390
Reposted fromoll oll vialovvie lovvie
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlovvie lovvie
9026 89b8 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialovvie lovvie
I tak nikt nie zapłacze nad moim grobem... 
— Loca
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska

December 04 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaajmaga ajmaga
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viaajmaga ajmaga
9381 660f 390
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viaajmaga ajmaga
9444 0de6 390
Reposted fromGIFer GIFer viaajmaga ajmaga
9935 344c 390
Reposted frombrumous brumous viaajmaga ajmaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl