Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
7882 5672 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
9263 779e 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter viapiehus piehus
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapiehus piehus
6776 3750 390
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus
5720 f471 390
Reposted fromtayfun tayfun viapiehus piehus
9506 f3b3 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
1303 c80e 390
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viapiehus piehus


me before entering stage
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viapiehus piehus

"Miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. 
Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana."

Iza Falkowska-Tyliszczak

Reposted fromdelain delain viaLinaa Linaa
9666 6903 390
Reposted frompiehus piehus viaLinaa Linaa
4014 567e 390
Reposted fromLinaa Linaa
0582 7b1e 390
Reposted fromLinaa Linaa
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaLinaa Linaa
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaLinaa Linaa
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji?
— Taco Hemingway
Reposted fromLinaa Linaa
Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy
Reposted fromLinaa Linaa
9441 8452 390
Reposted fromLinaa Linaa
0265 8bc8 390
Reposted fromLinaa Linaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl